182208 esk 0047s

Westwood trappar upp

03.01.2019

Med några utmanande år bakom oss tar vi på Westwood emot det nya året 2019 med stor tillförsikt.

En stark och bra ägarbas samt mångsidig och kunnig organisation är grundförutsättningar för framgångsrik verksamhet på lång sikt. Westwoods nuvarande huvudägare är ett nordiskt industriproffs med ägande i flera andra trappföretag i Norden. I och med detta tillhör Westwood numera en stark trappkoncern. Samtidigt är man stadigt förankrad i finska Österbotten via erfarna och yrkeskunniga hantverkare i fabriken i Nykarleby och med operativa ledningen som delägare i bolaget.

Med andra ord finns en bra plattform att förverkliga strategin på. Strategin som i sig är enkel men samtidigt utmanande. Vi skall ha de nöjdaste kunderna och den nöjdaste personalen. Kundfokus är grundpelaren i strategin och allt vad vi gör på Westwood tar avstamp i kundfokus. Samtidigt är vi övertygade om att ifall personalen trivs och har det bra kommer de också att göra ett bättre jobb.

 

2018 - stabilisera och utveckla

År 2018 kan ses som ett år av stabilisering. Den nya ägarstrukturen, styrelsen och organisationen har hittat sin plats, vi har utvecklat våra processer, verktyg och metoder. Under 2018 har vi bland annat tagit i bruk ett nytt webbaserat system för orderhantering, produktionsstyrning och uppföljning. Vi har också förnyat vår grafiska layout, förbättrat vår närvaro i sociala medier och i samarbete med våra kunder utvecklat vår verksamhet på flera olika sätt – allt för att säkerställa kvaliteten och för att trappaffärerna skall löpa smidigt hela vägen.

 

2019 – förverkliga strategin

Det är med stor entusiasm vi tar oss an det nya året 2019. I linje med kundfokusstrategin kommer vi märkbart öka vår närvaro, framförallt i södra Finland dit flesta antalet trappor levereras. Från och med januari har vi varje vecka egen personal i södra Finland med vårt Vanda-kontor som bas. Dessutom är huvudkontoret i Nykarleby geografiskt centralt beläget, vilket betyder att vi inte har speciellt långt till kunder i övriga Finland heller.

Eftersom vi på Westwood jobbar enligt Lean-principer är hela personalen delaktig i ständiga förbättringar. Personalmöten har vi varje vecka och tror på ett öppet och bra arbetsklimat där personalen är delaktig och engagerad.

I början av året kommer vi även lansera en ny webbsida som ännu bättre skall tjäna samtliga kundgrupper enligt deras unika behov. Oberoende om du är representerar en hustillverkare, ett byggföretag, en återförsäljare/grossist eller en privatperson. – Alla våra kunder kommer bli ännu bättre betjänade genom bättre utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

 

Med dessa ord vill vi samtidigt passa på att tacka alla våra kunder och samarbetspartners för samarbetet under 2018 och tillönska ett fortsatt framgångsrikt 2019!

 

Rickard, Stefan och Anders. (finska delägare)

 

Rickard Snellman

VD, 44 år, Karleby (född i Jakobstad)

Stefan Nyman

Försäljningschef, 54 år, Larsmo (född i Karleby)

Anders Wargh

Försäljning/Inköp, 49 år, Pedersöre (född i Karleby)

Rickard är ekonom och har nära 20 -års erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap och jobbat bl.a. som Business controller, IT- och kvalitetschef med erfarenhet av bl.a. strategiarbete, marknadsföring och HR. Rickard har även styrelseuppdrag i flertalet olika bolag.

Stefan har 30 års erfarenhet av försäljningsarbete inom olika branscher, genomgått ett flertal kurser under åren och avlagd en examen ”ledarskap inom marknadsföring”.

 

Anders är ekonom till utbildningen och har över 10 års erfarenhet av trappförsäljning från tidigare anställning på Westwood i början på 2000 -talet. Efter att ha jobbat i andra branscher i ledande befattningar är nu Anders tillbaka på Westwood.

Gå till "Nyheter"