Räckesmodeller

Utöver träslag och färgnyanser påverkas trappans utseende även väsentligt av räcket. Med räcken och pelare skapas trappans egentliga utseende och hur väl den passar ihop med övrig inredning. För att underlätta valet av räckesmodell har vi byggt upp olika produkter av våra standardkompontenter. De olika räckmodellernas komponenter kan i vissa fall kombineras med varandra. Olika räcken kan påverka trappans och trappöppningens måttsättning.